Dokumenty a výzvy

 

Rozhodnutie ministerstva ved výskumu a športu SR o otvorení škôl:

http://www.msstonozka.sk/wp-content/uploads/2020/05/Rozhodnutie-ministra-o-otvorení-škôl.pdf

 

GDPR:

Prehlásenie – ochrana osobných údajov

https://gdpr.somi.sk/skola/index.php?id=142

 

Dokumenty materskej školy:

Vyhlásene o bezpríznakovosti

Žiadosť o pokračovanie v plnení povinného predprimárneho vzdelávania

Vyhlásenie o bezinfekčnosti

Vyhlásenie o zdravotnom stave dieťaťa

Predbežný záujem

Hodnotiaca správa VVČ 2021-2022

Hodnotiaca práva VVČ 2020-2021

Hodnotiaca správa VVČ 2019-2020

Hodnotiaca správa VVČ 2018-2019

Hodnotiaca správa VVČ_2017-18

Hodnotiaca správa VVČ 2016/2017

Správa SOH 2022

Správa SOH 2021

Správa SOH 2020

Správa SOH 2019

Správa SOH 2018

Správa SOH 2017

Správa SOH 2016

Školský poriadok

Školský vzdelávací program

Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ

 

Zmluvy 2018:

http://egov.raca.sk/default.aspx?NavigationState=778:1:&F144101035=9

Zmluvy:

Zmluva o servise, správe a rozvoji PC infraštruktúry

Zmluva o dodávke elektrina 2021

Zmluva o dodávke plynu 2021

Príkazná zmluva VO plyn 2021

Príkazná zmluva VO elektrina 2021

Zmluva Ševt

Príkazná zmluva VO – plyn

Príkazná zmluva VO – elektrina

Konzultačné služby – SOMI

Zmluva o dielo – SOMI

Zmluva pranie

 

 

Výzvy za rok 2014:

Výzva na predloženie cenovej ponuky 2014/01

Výzva na predloženie cenovej ponuky 2014/02

Výzva na predloženie cenovej ponuky 2014/03

Výzva na predloženie cenovej ponuky 2014/04

 

 

Comments are closed.