Milí rodičia,  Na základe odporúčaných opatrení, z organizačných dôvodov a podmienok školy […]

Milí rodičia, Upozorňujeme Vás, že sa v súčasných podmienkach zmenili prevádzkové a hygienické podmienky […]

MILÍ RODIČIAOd 1.6.2020 plánujeme otvorenie našej materskej školy v obmedzenej prevádzke.Preto si […]

Oznam

Milí rodičia, 
Na základe odporúčaných opatrení, z organizačných dôvodov a podmienok školy od 15.6.2020 v našej materskej škole otvoríme 3 triedy s celkovým počtom 63 detí.
Nastúpiť môžu len deti zákonných zástupcov, ktorí vyjadrili záujem v predbežnom záujme a budú oslovení vedením školy.
Pri nástupe musia zákonní zástupcovia  doložiť záväznú prihlášku a vyhlásenie o zdravotnom stave dieťaťa.

Posted in Nezaradené | Komentáre vypnuté na Oznam
Upravená prevádzka MŠ

Milí rodičia,
Upozorňujeme Vás, že sa v súčasných podmienkach zmenili prevádzkové a hygienické podmienky v MŠ v zmysle rozhodnutia ministerstva školstva a zriaďovateľa mestskej časti Bratislava – Rača.:

 • S PLATNOSŤOU OD 15.6.2020 je prevádzka materskej školy od 6,30 – 16,00.
 • Deti prichádzajú od 6,30 do 8,00 v sprievode zákonného zástupcu. Do priestorov MŠ vstupuje dospelý sprievod s použitím rúška. Dieťa si treba prísť do MŠ vyzdvihnúť v čase od 15,00 najneskôr 15,50, aby sa o 16,00, mohla zatvoriť budova a vykonať povinná dezinfekcia.
 • Po uzamknutí budovy – 8,00 už nebude možné prevziať dieťa do MŠ.
 • Zamestnanec pri vstupe náhodne zmeria teplotu vstupujúcemu (rodič, dieťa). Pri nameraní zvýšenej teploty 37,2°C nebudú zákonný zástupca a dieťa vpustení do budovy. Pri vstupe je potrebné vykonať dezinfekciu rúk a použitie rúška dospelej osoby.
 • Pri prvom nástupe 15.6.2020 zákonný zástupca odovzdá podpísanú záväznú prihlášku a vyhlásenie ( v prílohe). Vyhlásenie musí nanovo vypísať a odovzdať vždy po absencii troch pracovných dní a viac.
 • Zákonný zástupca dohliadne na rýchle prezlečenie dieťaťa.
 • Deti si nemôžu nosiť žiadne hračky, predmety do škôlky. Prinesené veci rodič musí hneď odniesť – nemôžu ostať v skrinke.
 • Dieťa musí mať v skrinke náhradné oblečenie.
 • Po vstupe do triedy každé dieťa prejde do umývarky, kde si pod dohľadom zamestnanca MŠ poriadne umyje ruky mydlom.
 • Používať sa do odvolania budú len papierové servítky. Deti budeme viesť k častému a poriadnemu umývaniu rúk. Budeme obmedzovať telesný kontakt.
 • Deti budú v triedach bez rúšok. Učiteľka si môže vybrať, či bude tiež bez rúška, alebo bude používať rúško alebo štít.
 • V prípade pekného počasia sa budú aktivity realizovať vonku.
 • Počet detí na triedach bude zvýšený na 20-21.
 • Deti v triedach sa môžu v prípade potreby spájať.
 • Neprítomnosť dieťaťa s udaním dôvodu sú rodičia povinní nahlásiť do 8,00, inak budú nahlásené na stravu a platiť ju.
 • Deti môžu vyzdvihnúť aj splnomocnené osoby.
 • Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy.
 • Pri opätovnom nástupe do MŠ po prekonaní ochorenia s vyššie uvedenými príznakmi sa zákonný zástupca preukáže čestným vyhlásením, že dieťa je zdravé.


Rodičom, ktorých deti nenastúpia do materskej školy a budú potrebovať potvrdenie pre zamestnávateľa, že dieťa nemôže byť umiestnené v materskej škole z prevádzkových dôvodov, na vyžiadanie pripravíme potvrdenie.

Posted in Nezaradené | Komentáre vypnuté na Upravená prevádzka MŠ

MILÍ RODIČIA
Od 1.6.2020 plánujeme otvorenie našej materskej školy v obmedzenej prevádzke.
Preto si Vás touto cestou dovoľujeme požiadať o vyplnenie a zaslanie dokumentu PREDBEŽNÝ ZÁUJEM

Dokument

Svoje vyjadrenie môžete poslať na e-mail: skolka@msstonozka.sk , alebo vhodiť do poštovej schránky našej MŠ do piatka 22.5.2020 do 9:00

V prípade vyššieho počtu záujemcov (povolený počet detí v MŠ) budeme pri výbere postupovať podľa kritérií daných zriaďovateľom.

Posted in Nezaradené | Komentáre vypnuté na
Predškoláci pozor!! zápis do ZŠ!! 15.4.-30.4.2020

Vážení rodičia budúcich prvákov, vzhľadom na súčasnú situáciu, spojenú s opatreniami súvisiacimi s ochorením Covid-19, bude zápis do prvého ročníka prebiehať výlučne elektronickou formou.

Prihlášku na zápis do 1. ročníka 2020/2021, ako i odklad povinnej školskej dochádzky nájdete na: https://moja.skolanawebe.sk/skola/tbiliska/prihlaska_zs

V prípade potreby môžete mailom kontaktovať pani zástupkyňu ZŠ Tbiliská – ludmila.durdovicova@zstbiliska.sk.

Prihláška na Spojenú školu Jána de La Salle nájdete na www.lasalle.sk

Prihláška na ZŠ a MŠ Jána Ámosa Komensého nájdete na zskomenskehoba.edupage.org

VŠETCI PREDŠKOLÁCI MUSIA BYŤ ZAPÍSANÍ, AJ KEĎ BUDÚ MAŤ ODKLAD

Posted in Nezaradené | Komentáre vypnuté na Predškoláci pozor!! zápis do ZŠ!! 15.4.-30.4.2020

MILÍ RODIČIA
prevádzka materskej školy je prerušená do odvolania.

Prosíme rodičov, aby zatiaľ pozastavili svoje platby. Preplatky budeme riešiť po obnovení prevádzky.

Posted in Nezaradené | Komentáre vypnuté na
Aktivity pre deti

https://nasedeticky.sk/predskolaci/ciary/5180/grafomotorika-39/?fbclid=IwAR1VZvGKCkRrLKBmo2_rJXK6Coz5O_-NNMKv1jdi0T_wEJkxTp5qeSM8vEE

https://eduworld.sk/cl/66/rodicia-predskolakov/aktivity-a-hry-pre-deti

https://viki.iedu.sk/resources/browser/verejne

Materiály na stiahnutie Pro Solution

https://www.ucimenadialku.sk/podpora/pre-rodicov/

Posted in Nezaradené | Komentáre vypnuté na Aktivity pre deti
Posted in Nezaradené | Komentáre vypnuté na