Milí rodičia,rozhodnutie o prijatí dieťaťa do našej MŠ si môžete prísť vyzdvihnúť vo štvrtok […]

OZNAM Oznamujeme rodičom, že žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy (prihlášky) na […]

2% Milí rodičia a priatelia našej školy.I tento rok sa na Vás […]

Milí rodičia,
rozhodnutie o prijatí dieťaťa do našej MŠ si môžete prísť vyzdvihnúť vo štvrtok 10. a piatok 11.6. od 8:00-11:30
všetky inštrukcie sme poslali mailom.

Pre nedostatok miesta sa ani tento rok nepodarilo prijať všetky deti, ktoré spĺňali kritéria a do 31.8.2021 dovŕšia 3 roky. 
Rozhodnutie o neprijatí dieťaťa do našej materskej školy si môžete v materskej škole vyzdvihnúť v pondelok, 14.6.2021 od 10:00 do 15:00.
Inak budú rozhodnutia o neprijatí zasielané zákonným zástupcom doručenkou do vlastných rúk.

Posted in Nezaradené | Komentáre vypnuté na
Zápis detí do MŠ

OZNAM

Oznamujeme rodičom, že žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy (prihlášky) na školský rok 2021/2022, si môžete stiahnuť TU.

Priebeh zápisu:

Zákonný zástupca predloží riaditeľovi písomnú žiadosť spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží okrem žiadosti a potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

Prevzatie žiadostí zabezpečia vedúci pedagogický zamestnanci.
Čitateľne vyplnené žiadosti potvrdené lekárom vložené do obálky, môžete vhodiť aj do poštovej schránky materskej školy.

Termín odovzdávania žiadostí:   
od 3.mája do 7.mája 2021
od 7:00 – 15:30

Kritéria prijatia detí do materskej školy: § 3 vyhl. č.306/08 Z.z., vyhlášky Ministerstva školstva a vedy SR č. 308/2009 Z.z.

1. Prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku a deti, ktoré musia pokračovať v plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole. Pre dieťa, ktoré dosiahlo päť rokov veku do 31. augusta 2021 je predprimárne vzdelávanie povinné. Spádová materská škola (povinný trvalý pobyt) sa určuje len pre deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné.

2.  Materskú školu navštevuje súrodenec prihláseného dieťaťa.

3.  Deti, ktoré dovŕšili tri roky, v prípade voľného miesta všetky ostatné deti.

Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie oznámi riaditeľka MŠ zákonným zástupcom detí do 15. júna 2021.

Posted in Nezaradené | Komentáre vypnuté na Zápis detí do MŠ

2%
Milí rodičia a priatelia našej školy.
I tento rok sa na Vás obraciame s prosbou o darovanie 2% Vašej odvedenej dane z príjmu deťom našej škôlky.
V prípade, že sa tak rozhodnete, tlačivá pre fyzické osoby si môžete stiahnuť tu: Vyhlásenie za rok 2020 – Šajby

Svojim darom pomôžete zlepšiť, skvalitniť a spestriť život vašich-našich detí v škôlke. 

Posted in Nezaradené | Komentáre vypnuté na
Vážení rodičia,

ako sme už avizovali, naša MŠ bude v týždni od 22.2.2021 do 26.2. 2021 aj naďalej otvorená len pre deti rodičov, ktorí nemôžu pracovať z domu, nakoľko sú naši zamestnanci v karanténe a na PN kách.
Stále platí, že ak by sa niekomu zmenila situácia a nutne by potreboval MŠ, aby ma kontaktoval.
Pri nástupe je potrebné mať pripravené platné potvrdenie o negatívnom teste.


Posted in Nezaradené | Komentáre vypnuté na Vážení rodičia,
Vážení rodičia

Vzhľadom k epidemiologickej situácii v Bratislave a na základe vyjadrenia RÚVZ zo dňa 5.2.2021 bude od 8.2. 2021 naša materská škola otvorená pre prihlásené deti rodičov, ktorí nemôžu pracovať z domu a môžu sa o tom preukázať papierom od zamestnávateľa.

Nevyhnutnou podmienkou nástupu dieťaťa do MŠ je tiež predloženie negatívneho testu rodiča nie staršieho ako sedem dní.

O vývoji situácie Vás budeme informovať koncom budúceho týždňa na webovej stránke.

Posted in Nezaradené | Komentáre vypnuté na Vážení rodičia
Testovanie

Milí rodičia, máme pre Vás zabezpečené testovanie (1 rodič na 1 dieťa) v sobotu od  8,00 do 18,00 hod. 

V záujme plynulosti priebehu sobotňajšieho testovania vás žiadame využiť MOM 2 na ZŠ Tbiliská – telocvičňa

Posted in Nezaradené | Komentáre vypnuté na Testovanie
OTVORENIE MŠ

Milí rodičia,
od  pondelka 8.2.2021 bude naša materská škola otvorená v prevádzke 6:30-16:15.

Podmienky nástupu:

1.     zdravé dieťa a vypísané vyhlásenie o bezinfekčnosti;
2.     negatívny test zákonných zástupcov a splnomocnených osôb, ktoré budú vodiť a vyzdvihovať dieťa do a z MŠ každých 7 dní nový;
3.     dodržiavanie všetkých organizačných pokynov zverejnených na nástenkách, webovej stránke, v školskom poriadku;
4.     zabezpečiť aspoň dve, vždy čisté rúška v skrinke;
5.     podľa počtu prihlásených detí a personálnych možností budú deti zadelené do tried.

Posted in Nezaradené | Komentáre vypnuté na OTVORENIE MŠ