Aktivity

Naše aktivity:

Výchova a vzdelávanie detí

 1. plnenie úloh nášho školského vdelávacieho programu Stonožka
 2. príprava dieťaťa na vstup do ZŠ
 3. zabezpečenie všestranného psychického a fyzického rozvoja dieťaťa
 4. vytváranie základných sociálno-spoločenských a hygienických návykov
 5. začlenenie dieťaťa do kolektívu
 6. rozvíjanie talentu detí formou krúžkovej činnosti
 7. prispievanie k tvorbe zdravého a podnetného rodinného prostredia formou aktivít určených pre celé rodiny

 

Krúžky

 1. anglický jazyk – veselou a hravou formou sa učíme anglické slovíčka
 2. moderný tanec

 

Kurzy

 1. plavecký kurz – ktorý prebieha spravidla na jar
 2. korčuľovanie

 

Pravidelné akcie

 1. kultúrne akcie, divadelné predstavenia a koncerty
 2. návštevy základnej školy, kultúrne vystúpenia pre Domov dôchodcov
 3. športová olympiáda
 4. spolupráca so Slobodou zvierat

 

Akcie pre celé rodiny

 1. tekvičková slávnosť
 2. turistické vychádzky, záhradný piknik
 3. slávnostné akadémie
 4. Vianoce v našej MŠ
 5. stavanie mája

 

Comments are closed.