Aktivity

Naše aktivity:

Výchova a vzdelávanie detí

 1. plnenie úloh nášho školského vdelávacieho programu Stonožka
 2. príprava dieťaťa na vstup do ZŠ
 3. zabezpečenie všestranného psychického a fyzického rozvoja dieťaťa
 4. vytváranie základných sociálno-spoločenských a hygienických návykov
 5. začlenenie dieťaťa do kolektívu
 6. rozvíjanie talentu detí formou krúžkovej činnosti
 7. prispievanie k tvorbe zdravého a podnetného rodinného prostredia formou aktivít určených pre celé rodiny

 

Krúžky

 1. anglický jazyk – veselou a hravou formou sa učíme anglické slovíčka

 

Kurzy

 1. plavecký kurz – ktorý prebieha spravidla na jar
 2. korčuľovanie

 

Pravidelné akcie

 1. kultúrne akcie, divadelné predstavenia a koncerty
 2. návštevy základnej školy, kultúrne vystúpenia pre seniorov
 3. športová olympiáda
 4. spolupráca s Akadémiou policajného zboru

 

Akcie pre celé rodiny

 1. tekvičková slávnosť
 2. turistické vychádzky, záhradný piknik
 3. slávnostné akadémie
 4. Vianoce v našej MŠ
 5. stavanie mája

 

Comments are closed.