jan

3

NOVÉ POPLATKY platné od 1.1.2023

Vážení rodičia na základe VZN č. 9/2022 sa od 1.1.2023 menia poplatky na školné a stravné za dieťa nasledovne:

Školné: 57€ / mesačne do 10. dňa v mesiaci na číslo účtu
SK22 0200 0000 0016 3561 0253 
Platí sa za dieťa, ktoré do 31. 8. 2022 nedovŕšilo 5 rokov života

Strava: 56€ / mesačne do 25. predchádzajúceho mesiaca na číslo účtu
SK85 0200 0000 0016 3565 6358

Posted in Nezaradené | Komentáre vypnuté na NOVÉ POPLATKY platné od 1.1.2023

Comments are closed.