Milí rodičia,rozhodnutie o prijatí dieťaťa do našej MŠ si môžete prísť vyzdvihnúť vo štvrtok […]

OZNAM Oznamujeme rodičom, že žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy (prihlášky) na […]

2% Milí rodičia a priatelia našej školy.I tento rok sa na Vás […]

MILÍ RODOČIA!

!!! POZOR ZMENA!!!
Poplatky od 1.1.2021 schválené VZN č. 13:

úhrada školného: číslo účtu SK22 0200 0000 0016 3561 0253
– 37,00 €, predškoláci školné neplatia!!!

úhrada stravného: číslo účtu SK85 0200 0000 0016 3565 6358
 – 38,80 €, predškoláci –  14,80 €.

PREDŠKOLÁK JE DIEŤA, KTORÉ K 31.8.2020 DOVŔŠI  5 ROKOV.

Posted in Nezaradené | Komentáre vypnuté na
VIANOČNÉ SVIATKY

MILÍ RODIČIA

POČAS VIANOČNÝCH SVIATKOV BUDE PREVÁDZKA MATERSKEJ ŠKOLY PRERUŠENÁ

OD 21.12.2020 DO 5.1.2021 NÁSTUP DO MŠ BUDE 7.1.2021 o
o prípadných zmenách k dátumu nástupu budeme informovať.

PRAJEME VÁM KRÁSNY ADVENTNÝ ČAS PLNÝ ZDRAVIA, LÁSKY A POKOJA
KOLEKTÍV MŠ

Posted in Nezaradené | Komentáre vypnuté na VIANOČNÉ SVIATKY
Obnovenie prevádzky

VÁŽENÍ  RODIČIA

Na základe ukončenia povinnej 10.dňovej izolácie od posledného kontaktu s pozitívne testovaným zamestnancom na COVID 19 PCR testom,bude

PONDELOK 9.11.2020
OBNOVENÁ prevádzka MŠ

Pri nástupe do MŠ je potrebné priniesť vyplnené tlačivo
Vyhlásenie zákonného zástupcu platné od 1.11.2020

Posted in Nezaradené | Komentáre vypnuté na Obnovenie prevádzky
Dôležité upozornenie

Vážení rodičia,

Po celoplošnom testovaní, ktorého sa zúčastnili VŠETCI zamestnanci materskej školy,
bude z dôvodu pozitívne testovaného pg.zamestnanca materskej školy na COVID 19 ,
po dohode so zriaďovateľom , MŠ
ZATVORENÁ
od 3.11.2020 do doby výsledkov pretestovania PCR testami ostatných pg.zamestnancov, nakoľko boli v úzkom kontakte s pozitívnym zamestnancom

O znovuotvorení MŠ Vás budeme informovať.

Ďakujeme za pochopenie

Posted in Nezaradené | Komentáre vypnuté na Dôležité upozornenie
Pokyny k prevádzke MŠ od 15.10.2020

Prevádzka MŠ bude až do odvolania od 6:30 – 16:30

 • Deti prichádzajú od 6:30 do 8:00 v sprievode jedného zákonného zástupcu. Do priestorov MŠ vstupujú obaja s použitím rúška. Dieťa si treba prísť do MŠ vyzdvihnúť v čase od 15:00 najneskôr 16:25, aby sa o 16:30 mohla zatvoriť budova a vykonať povinná dezinfekcia.
 • Po uzamknutí budovy – 8,00 už nebude možné prevziať dieťa do MŠ.
 • Zamestnanec pri vstupe zmeria teplotu vstupujúcemu (rodič, dieťa). Pri opakovanom nameraní zvýšenej teploty 37,1°C nebudú zákonný zástupca a dieťa vpustení do budovy. Zamestnanec MŠ dohliadne na dezinfekciu rúk a použitie rúška dospelej osoby a dieťaťa. Presmeruje rodičov do šatne.
 • Vyhlásenie o zdravotnom stave dieťa musí nanovo vypísať a odovzdať vždy po absencii troch za sebou nasledujúcich dní ( vrátane sviatkov a víkendov).
 • Po prerušení viac ako 5 pracovných dní ( víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia  predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast.
 • Zákonný zástupca dohliadne na rýchle prezlečenie a bez zdĺhavého lúčenia odovzdá dieťa do triedy učiteľke.
 • Deti si nemôžu nosiť žiadne hračky, predmety do škôlky.
 • Dieťa musí mať v skrinke podpísané náhradné oblečenie a dve rúška.
 • Pred vstupom do triedy každé dieťa prejde umývarkou, kde si pod dohľadom zamestnanca MŠ poriadne umyje ruky mydlom – už bez asistencie rodiča.
 • Používať sa do odvolania budú len papierové utierky.
 • Odporúča sa, aby aj deti mali v triede rúško. Učiteľka aj ostatní zamestnanci musia mať rúško alebo ochranný štít
 • Deti môžu vyzdvihnúť splnomocnené osoby a súrodenci nad 10 rokov.
 • Ak dieťa v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, musí si bezodkladne nasadiť rúško a bude umiestnené do samostatnej miestnosti, personál školy bude kontaktovať zákonných zástupcov, ktorí si dieťa bezodkladne vyzdvihnú.
 • Pri podozrení na ochorenie dieťaťa/rodiča kontaktuje rodič telefonicky lekára. Obratom informuje vedenie školy, aby škola vedela zabezpečiť  osoby, s ktorými boli v kontakte.
 • V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladné nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

Vedenie školy bude rodičov informovať o stave epidemiologickej situácie na škole farebným označením:
Zelená = v škole sú zdravé deti a zamestnanci; v škole je jeden alebo viac detí alebo zamestnancov podozrivých z ochorenia na COVID-19 (ani jeden žiak / zamestnanec nie je pozitívny).
Oranžová = potvrdenia ochorenia COVID-19 u dieťaťa alebo pracovníka, či pri vyhlásení takejto fázy Úradom verejného zdravotníctva.
Červená = viacero potvrdených pozitívnych prípadoch medzi deťmi, alebo pracovníkmi, jedná sa o epidemický výskyt (priama súvislosť pozitivity s pozitívnymi žiakmi a pracovníkmi) a po nariadení ÚVZ SR.

Zároveň žiadame rodičov o bezodkladnú informáciu prostredníctvom e-mailovej adresy skolka@msstonozka.sk o prepuknutí ochorenia COVID-19 u Vašich detí a ostatných rodinných príslušníkov. Ďakujeme

Posted in Nezaradené | Komentáre vypnuté na Pokyny k prevádzke MŠ od 15.10.2020
STRETNUTIE RODIČOV
Posted in Nezaradené | Komentáre vypnuté na STRETNUTIE RODIČOV
Začiatok školského roka 2020/2021

Milí rodičia!
Dňa 2.9.2019 (streda) začína nový školský rok
prevádzka materskej školy počas septembra 2020 bude 6:30 – 16:30.

Čo treba priniesť do MŠ :
kópiu kartičky poistenca(v prípade zmeny)
papučky
pyžamko
náhradné oblečenie a rúško (dať do skrinky)
zdravotný dotazník a vyhlásenie o zdravotnom stave dieťa 

rodičia nových detí – vyplnené tlačivá, ktoré dostali pri zápise ak ich ešte neodovzdali (dotazník, evidenčný lístok…)

Všetky veci treba dieťaťu podpísať, aby nedošlo k zámene !!!

Nezabudnite si úsmev a dobrú náladu.
Teší sa na Vás celý kolektív MŠ 🙂

Posted in Nezaradené | Komentáre vypnuté na Začiatok školského roka 2020/2021