máj

31

Upravená prevádzka MŠ

Milí rodičia,
Upozorňujeme Vás, že sa v súčasných podmienkach zmenili prevádzkové a hygienické podmienky v MŠ v zmysle rozhodnutia ministerstva školstva a zriaďovateľa mestskej časti Bratislava – Rača.:

 • S PLATNOSŤOU OD 15.6.2020 je prevádzka materskej školy od 6,30 – 16,00.
 • Deti prichádzajú od 6,30 do 8,00 v sprievode zákonného zástupcu. Do priestorov MŠ vstupuje dospelý sprievod s použitím rúška. Dieťa si treba prísť do MŠ vyzdvihnúť v čase od 15,00 najneskôr 15,50, aby sa o 16,00, mohla zatvoriť budova a vykonať povinná dezinfekcia.
 • Po uzamknutí budovy – 8,00 už nebude možné prevziať dieťa do MŠ.
 • Zamestnanec pri vstupe náhodne zmeria teplotu vstupujúcemu (rodič, dieťa). Pri nameraní zvýšenej teploty 37,2°C nebudú zákonný zástupca a dieťa vpustení do budovy. Pri vstupe je potrebné vykonať dezinfekciu rúk a použitie rúška dospelej osoby.
 • Pri prvom nástupe 15.6.2020 zákonný zástupca odovzdá podpísanú záväznú prihlášku a vyhlásenie ( v prílohe). Vyhlásenie musí nanovo vypísať a odovzdať vždy po absencii troch pracovných dní a viac.
 • Zákonný zástupca dohliadne na rýchle prezlečenie dieťaťa.
 • Deti si nemôžu nosiť žiadne hračky, predmety do škôlky. Prinesené veci rodič musí hneď odniesť – nemôžu ostať v skrinke.
 • Dieťa musí mať v skrinke náhradné oblečenie.
 • Po vstupe do triedy každé dieťa prejde do umývarky, kde si pod dohľadom zamestnanca MŠ poriadne umyje ruky mydlom.
 • Používať sa do odvolania budú len papierové servítky. Deti budeme viesť k častému a poriadnemu umývaniu rúk. Budeme obmedzovať telesný kontakt.
 • Deti budú v triedach bez rúšok. Učiteľka si môže vybrať, či bude tiež bez rúška, alebo bude používať rúško alebo štít.
 • V prípade pekného počasia sa budú aktivity realizovať vonku.
 • Počet detí na triedach bude zvýšený na 20-21.
 • Deti v triedach sa môžu v prípade potreby spájať.
 • Neprítomnosť dieťaťa s udaním dôvodu sú rodičia povinní nahlásiť do 8,00, inak budú nahlásené na stravu a platiť ju.
 • Deti môžu vyzdvihnúť aj splnomocnené osoby.
 • Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy.
 • Pri opätovnom nástupe do MŠ po prekonaní ochorenia s vyššie uvedenými príznakmi sa zákonný zástupca preukáže čestným vyhlásením, že dieťa je zdravé.


Rodičom, ktorých deti nenastúpia do materskej školy a budú potrebovať potvrdenie pre zamestnávateľa, že dieťa nemôže byť umiestnené v materskej škole z prevádzkových dôvodov, na vyžiadanie pripravíme potvrdenie.

Posted in Nezaradené | Komentáre vypnuté na Upravená prevádzka MŠ

Comments are closed.