Jedálny lístok

 

Jedálny lístok sa zobrazí po kliknutí sem.

 

Vážení rodičia,

príspevok na prípravu a výrobu jedla v školskej jedálni, ktorý je zložený z príspevku na nákup potravín a z príspevku na režijné náklady na jedno dieťa za 20 obedov mesačne je vo výške 56,- €.

Tento príspevok sa uhrádza vopred bezhotovostne na  účet školskej jedálne, vedený vo VÚB č. účtu:

SK85 0200 0000 0016 3565 6358

najneskôr do 25. dňa mesiaca predchádzajúceho mesiacu, v ktorom sa stravovanie poskytuje. V prípade stravovania v prvom mesiaci do 10. dňa mesiaca, v ktorom sa stravovanie poskytuje.

 

Za pochopenie ďakujeme  a prajeme Dobrú chuť 🙂

 

 

Comments are closed.