O nás

Naša škôlka

Nájdete nás na sídlisku Pri Šajbách, ktoré patrí do mestskej časti Bratislava-Rača. Spoznáte nás podľa krásnej výzdoby a veľkej záhrady plnej detských atrakcií.

Fungujeme od roku 1992 a poskytujeme celodennú starostlivosť pre 120 detí.

Do našej materskej školy prijímame deti vo veku 2,5 až 6 rokov, prípadne aj staršie (pokiaľ má dieťa odloženú školskú dochádzku).

 
O vaše deti sa starajú tieto skúsené odborníčky:

Veronika Holecová(učiteľka 1.triedy)
Viera Šmičková (zástupkyňa riaditeľky, učiteľka 1.triedy)

Bc. Zuzana Burgerová (riaditeľka, učiteľka 2. triedy)
Bc. Patrícia Hančíková (učiteľka 2. triedy)

Mgr. Ľubica Monošiová (učiteľka 3. triedy)
Ľubica Manduchová(učiteľka 3. triedy)

Gabriela Krištofičová (učiteľka 4. triedy)
Bc.Slávka Havlíková (učiteľka 4. triedy)

Mgr. Zdenka Halčinová(učiteľka 5.triedy)
Iveta Patáková (učiteľka 5.triedy)

 

 

O čistotu, poriadok a pohodlie dbajú :

Soňa Wenzlová (školníčka)
Gordana Zvara(upratovačka)
Mária Doktorová (upratovačka)

Za chutné jedlo sme vďační:

Jarmila Megová (vedúca školskej jedálne)
Kristína Fraňová (hlavná kuchárka)
Ann Schwanová (kuchárka)
Dušan Frniak (kuchár)

 

 

Comments are closed.