aug

26

Prevádzka materskej školy od 6:30 – 16:30

 • Deti prichádzajú od 6:30 do 8:00 v sprievode jedného zákonného zástupcu. Do priestorov MŠ vstupujú zákonní zástupcovia s použitím rúška. Dieťa si treba prísť do MŠ vyzdvihnúť v čase od 15:00 najneskôr 16:25 aby sa o 16:30 mohla zatvoriť budova a vykonať povinná dezinfekcia.
 • Po uzamknutí budovy – 8,00 už nebude možné prevziať dieťa do MŠ.
 • Pri vstupe je potrebné vykonať dezinfekciu rúk a použitie rúška dospelej osoby.
 • Pri prvom nástupe 2.9.2021 zákonný zástupca odovzdá „ Vyhlásenie o bezprízankovosti“ , ktoré musí nanovo vypísať a odovzdať vždy po absencii troch po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov).
 • Pri prerušení viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast.
 • Zákonný zástupca dohliadne na rýchle prezlečenie a bez zdĺhavého lúčenia odovzdá dieťa do triedy učiteľke.
 • Učiteľka pri vstupe do triedy vykoná ranný filter a dieťa prejde do umyvárky, kde si poriadne umyje ruky mydlom – už bez asistencie rodiča.
 • Deti si nemôžu nosiť žiadne hračky, predmety do škôlky.
 • Dieťa musí mať v skrinke podpísané náhradné oblečenie a dverúška.
 • Používať sa do odvolania budú len papierové utierky.
 • Učiteľka aj ostatní zamestnanci musia mať rúško alebo respirátor.
 • Deti môžu vyzdvihnúť splnomocnené osoby a súrodenci nad 10 rokov, prípadne podľa platného COVID automatu a aktuálnych nariadení.
 • Ak dieťa v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, musí si bezodkladne nasadiť rúško a bude umiestnené do samostatnej miestnosti, personál školy bude kontaktovať zákonných zástupcov, ktorí si dieťa bezodkladne vyzdvihnú.
 • Pri podozrení na ochorenie dieťaťa/rodiča kontaktuje rodič telefonicky lekára. Obratom informuje vedenie školy, aby škola vedela zabezpečiť  osoby, s ktorými boli v kontakte.
 • V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje lekára a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladné nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dochádzka dieťa na obdobie karantény prerušená.

Materská škola sa riadi platným ŠKOLSKÝM SEMAFOROM

Posted in Nezaradené | Komentáre vypnuté na

Comments are closed.