aug

5

Dotácia na stravu – dôležitá informácia!!

S účinnosťou od 1. augusta 2021 dochádza k zmenám podmienok k poskytovaniu dotácií na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa,  t. j. k „dotáciám na stravu“. Dochádza k ukončeniu plošného poskytovania dotácií na stravu v ZŠ a poslednom ročníku MŠ a doplnenie novej skupiny detí, ktoré majú nárok na poskytnutie dotácie. Novou skupinou detí, na ktoré bude možné poskytnúť dotáciu na stravu sú deti, ktoré žijú v spoločnej domácnosti, ktorej členovia si neuplatnili, alebo nemohli uplatniť nárok na daňový bonus.

V nadväznosti na vyššie uvedené zmeny si dovoľujeme zákonných zástupcov detí upozorniť, že všetky potvrdenia treba doručiť najneskôr do 9.8.2021 na Miestny úrad Bratislava – Rača.

ide o nasledovné potvrdenia:

Ďalšie informácie:
link : upsvr.gov.sk
príloha č.1: informácia pre žiadateľov
príloha č.2: čestné vyhlásenie


Posted in Nezaradené | Komentáre vypnuté na Dotácia na stravu – dôležitá informácia!!

Comments are closed.