jan

4

MILÍ RODOČIA!

!!! POZOR ZMENA!!!
Poplatky od 1.1.2021 schválené VZN č. 13:

úhrada školného: číslo účtu SK22 0200 0000 0016 3561 0253
– 37,00 €, predškoláci školné neplatia!!!

úhrada stravného: číslo účtu SK85 0200 0000 0016 3565 6358
 – 38,80 €, predškoláci –  14,80 €.

PREDŠKOLÁK JE DIEŤA, KTORÉ K 31.8.2020 DOVŔŠI  5 ROKOV.

Posted in Nezaradené | Komentáre vypnuté na

Comments are closed.