okt

15

Pokyny k prevádzke MŠ od 15.10.2020

Prevádzka MŠ bude až do odvolania od 6:30 – 16:30

 • Deti prichádzajú od 6:30 do 8:00 v sprievode jedného zákonného zástupcu. Do priestorov MŠ vstupujú obaja s použitím rúška. Dieťa si treba prísť do MŠ vyzdvihnúť v čase od 15:00 najneskôr 16:25, aby sa o 16:30 mohla zatvoriť budova a vykonať povinná dezinfekcia.
 • Po uzamknutí budovy – 8,00 už nebude možné prevziať dieťa do MŠ.
 • Zamestnanec pri vstupe zmeria teplotu vstupujúcemu (rodič, dieťa). Pri opakovanom nameraní zvýšenej teploty 37,1°C nebudú zákonný zástupca a dieťa vpustení do budovy. Zamestnanec MŠ dohliadne na dezinfekciu rúk a použitie rúška dospelej osoby a dieťaťa. Presmeruje rodičov do šatne.
 • Vyhlásenie o zdravotnom stave dieťa musí nanovo vypísať a odovzdať vždy po absencii troch za sebou nasledujúcich dní ( vrátane sviatkov a víkendov).
 • Po prerušení viac ako 5 pracovných dní ( víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia  predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast.
 • Zákonný zástupca dohliadne na rýchle prezlečenie a bez zdĺhavého lúčenia odovzdá dieťa do triedy učiteľke.
 • Deti si nemôžu nosiť žiadne hračky, predmety do škôlky.
 • Dieťa musí mať v skrinke podpísané náhradné oblečenie a dve rúška.
 • Pred vstupom do triedy každé dieťa prejde umývarkou, kde si pod dohľadom zamestnanca MŠ poriadne umyje ruky mydlom – už bez asistencie rodiča.
 • Používať sa do odvolania budú len papierové utierky.
 • Odporúča sa, aby aj deti mali v triede rúško. Učiteľka aj ostatní zamestnanci musia mať rúško alebo ochranný štít
 • Deti môžu vyzdvihnúť splnomocnené osoby a súrodenci nad 10 rokov.
 • Ak dieťa v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, musí si bezodkladne nasadiť rúško a bude umiestnené do samostatnej miestnosti, personál školy bude kontaktovať zákonných zástupcov, ktorí si dieťa bezodkladne vyzdvihnú.
 • Pri podozrení na ochorenie dieťaťa/rodiča kontaktuje rodič telefonicky lekára. Obratom informuje vedenie školy, aby škola vedela zabezpečiť  osoby, s ktorými boli v kontakte.
 • V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladné nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

Vedenie školy bude rodičov informovať o stave epidemiologickej situácie na škole farebným označením:
Zelená = v škole sú zdravé deti a zamestnanci; v škole je jeden alebo viac detí alebo zamestnancov podozrivých z ochorenia na COVID-19 (ani jeden žiak / zamestnanec nie je pozitívny).
Oranžová = potvrdenia ochorenia COVID-19 u dieťaťa alebo pracovníka, či pri vyhlásení takejto fázy Úradom verejného zdravotníctva.
Červená = viacero potvrdených pozitívnych prípadoch medzi deťmi, alebo pracovníkmi, jedná sa o epidemický výskyt (priama súvislosť pozitivity s pozitívnymi žiakmi a pracovníkmi) a po nariadení ÚVZ SR.

Zároveň žiadame rodičov o bezodkladnú informáciu prostredníctvom e-mailovej adresy skolka@msstonozka.sk o prepuknutí ochorenia COVID-19 u Vašich detí a ostatných rodinných príslušníkov. Ďakujeme

Posted in Nezaradené | Komentáre vypnuté na Pokyny k prevádzke MŠ od 15.10.2020

Comments are closed.