mar

9

Dôležitý oznam

Milí rodičia,

od zajtra 10.3. do 16.3. vrátane
bude preventívne prerušená prevádzka materskej školy

kliknúť – (v zmysle nariadenia MČ Bratislava Rača- zriaďovateľa MŠ)

Zároveň žiadame  rodičov o  bezodkladnú  informáciu prostredníctvom emailovej adresy skolka@msstonozka.sk o prepuknutí ochorenia COVID-19 u   vašich detí a ostatných rodinných príslušníkov. Ďakujeme.

OZNAM

V súvislosti so šírením koronavírusu a v zmysle Usmernenia Ministerstva
školstva… žiadame rodičov:
1. Aby neprivádzali do MŠ deti s príznakmi respiračného ochorenia,
2. V prípade, že sa rodičia, deti, alebo rodinní príslušníci vrátili z oblastí, kde
sa potvrdil výskyt koronavírusu, zostali deti doma v najbližších 14 dňoch
od návratu a rodičia im kontrolovali zdravotný stav,
3. Aby si deti pred vstupom do triedy umyli ruky mydlom najmenej 20
sekúnd pod tečúcou vodou,
4. Naučili svoje deti, aby si pri kašlaní zakryli ústa a nos jednorazovou
vreckovkou a následne ju zahodili do koša.

Kontakt: Regionálny úrad verejného zdravotníctva v BA – 0917 426 075

Posted in Nezaradené | Komentáre vypnuté na Dôležitý oznam

Comments are closed.